CN Tower, Toronto
Ontario Masters Mini Meet #4
(photos courtesy of Doug Smith)